Registrácia

Innovation Day 2019

O čom je Innovation Day 2019?

Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

25.10.2019 , 08:30 – 21:00

Registrácia končí 18.10.2019 !

* Po vyhodnotení zaregistrovaných nápadov úspešní uchádzači obdržia od nás oficiálnu pozvánku na Innovation Day 2019.

Registrujete sa ako tím?

Oblasť záujmu:

IT
Programovanie
Výskum v oblasti zdravia
Inovácia
Sebarozvoj

Status:

Študent
Podnikateľ
Zamestnanec
Nezamestnaný


Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia do evidencie záujemcov o účasť vrátane zabezpečenia riadneho priebehu účasti na Innovation Day 2019 *

Súhlasím s podmienkami súťaže a zároveň prehlasujem, že som dovŕšil/a 18 rokov veku*

Prehlasujem, že som sa oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov*

Online registráciou zároveň udeľujem spoločnosti T-Systems Slovakia svoj súhlas/nesúhlas:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a udelený súhlas môžte kedykoľvek odvolať. Ak osobné údaje neposkytnete a nevyjadríte súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia účasti na Innovation Day 2019, nebude možné Vás zaradiť do súťaže.
*označené polia sú povinné

Čo je Innovation Day 2019?

Akcia zameraná na predstavenie tvorby a transformácie inovačných myšlienok do skutočných projektov. Tento ročník je pod záštitou EIT Health a Imperial College London. Je organizovaný v 32 krajinách Európy. Účastník si na vlastnej koži vyskúša proces tvorby inovácií prostredníctvom metódy , Business Canvas, Design Thinking. Na svoju inovačnú ideu dostane účastník feedback od mentorov s profesionálnymi skúsenosťami.

Na akú oblasť by mal byť nápad zameraný?

Tvoj nápad by mal byť zameraný na vylepšenia v oblasti zdravia, digitálneho zdravia (IoT, AI, VR/AR riešenia), smart-home riešení, lepšej zdavotnej starostlivosti.

Ako bude Innovation Day prebiehať?

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním krátkeho popisu nápadu a to prostedníctvom webovej stránky innovlab.myt-systems.sk. Na základe registrovaných žiadosti sa vyberie 30 účastníkov. Prostredníctvom metódy Design Thinking, Business Canvas budú pracovať so svojou ideou až k finálnemu projektovému návrhu. Počas dňa budú pri tvorbe business modelu prebiehať konzultácie so skúsenými mentormi. Na záver v rámci pitching session budú mať tímy za úlohu počas 3 minút odprezentovať svoj projektový návrh.

Kritéria na výhru v Innovation Day

Každý projekt bude hodnotený bodmi od 1 do 10:

  • Jeho Aplikovateľnosť v Košickom regióne
  • Inovačný potenciál
  • IT a technologické trendy
  • Business case a udržateľnosť projektu
  • Dopad na obyvateľov Košického kraja
  • Uskutočniteľnost projektu
  • Hodnotenia projektov budú prebiehať prostredníctvom odbornej komisie

Aké ceny môžu účastníci vyhrať?

  1. Miesto: Letenka s ubytovaním na EIT Health –iDays Winners Event do Paríža, vreckové 1 000 EUR a ročný vstup do co-workingu Innovlabu

  2. Miesto: 1 000 EUR a ročný vstup do co-workingu Innovlabu

  3. Miesto: 500 EUR a ročný vstup do co-workingu Innovlabu

V spolupráci s

Hub:RAUM
Eit-Health